Hem » Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag

Den konkreta nyttan med att anlita en extern ledamot i bolaget och med det förbättra målstyrning kan exempelvis vara:

  • Se till att lagar och avtal följs
  • Vara delaktig i möten med strategiska parter
  • Skapa struktur i styrelsearbetet om det saknas
  • Systematisk uppföljning av utveckling och strategiska frågor samt riskanalyser
  • Affärsutveckla, ledarutveckla och strategiarbete
  • Dra nytta av nätverk
  • Strategisk resurs för lönsamhet och tillväxt
  • Aktiv hjälp vid t ex investerings-, personal- och marknadsfrågor
  • Tillför ett utifrån/in perspektiv
  • Bollplank

En viktig förutsättning för ett styrelseuppdrag är att en tillit finns där en värdegrund är samstämd. Ärlighet, ansvar och respekt är min värdeplattform, vilket jag lever efter under alla förhållanden.

Att få vara med och bidra till ägarnas vision och mål utifrån ett strategiskt perspektiv är verkligen givande. Jag är certifierad genom Styrelseakademien i Sverige och följer ständigt utvecklingen genom mitt medlemskap i akademien.

Om du har funderingar kring att anlita extern styrelseledamot eller behöver tillfällig hjälp med styrelsearbete – kontakta gärna mig för en träff utan förpliktelse. Det vore intressant att få höra din anledning till att ta in kompentens utifrån.