Hem » Organisationsutveckling » IPU Profilanalys

IPU/DISC Profilanalys

är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en grupp, individ och en hel organisation. Det ger oss insikter kring våra egna beteenden och vilken potential och utvecklingsmöjligheter det finns hos oss vilket ger oss också kunskaper om hur andra människor beter sig och med det öka vår förstelse för deras styrkor.

IPU Beteendeanalys beskriver hur du kan dra nytta och leda/kommunicera på effektivare sätt, utifrån din och andras profiler. (ca 20 sidor/person)

IPU Drivkraftsanalys beskriver varför vi engagerar oss i olika frågor och motiverar oss. Alla har olika drivkrafter och motiveras givetvis av olika faktorer. (ca 22 sidor/person) 

IPU Teamanalys (beteenden) tillsammans med workshop. Passar perfekt för er när ni vill skapa tightare grupper på arbetsplatsen och undvika konflikter, vilket då oftast leder till bättre lönsamhet. Denna analys har många andra användningsområden också. (ca 16 sidor/person)

IPU Individanalys (Talent Insight) den här analysen är för dig som vill få fram dina beteenden i din roll som chef/specialist och dina drivkrafter. En mycket populär, träffsäker och uppskattad analys för många syften. (ca 42 sidor/person)

Hör gärna av dig så skickar vi över ett exempel på en analys!