Ledarskap & Ekonomi – tydligt, enkelt och effektivt.

Tillhandahåller råd, ledning och operationellt stöd till företag och andra organisationer avseende ledningsfrågor.

 

Om du har funderingar kring att anlita extern styrelseledamot eller behöver tillfällig hjälp med styrelsearbete. Läs mer…

 

 

Tiden är oftast det stora hotet för en verksamhet som kräver en turnaround. Genom att identifiera och eliminera alla fallgropar tillsammans med tydligt ledarskap skapar vi en vändning. Läs mer…

Ta kontroll över ditt företag genom strukturella insatser. Tillvägagångssättet kan du läsa mer om här. Läs mer…

Genom bollplank utanför din omgivning kan du få distans till problemen samt förslag på hur du kan påverka din situation. Läs mer…

Att förstå andra människor skapar goda kundmöten, färre konflikter, effektivare team, mindre konflikter och bättre ekonomi. Profilerna röd, gul, grön och blå ger oss insikt. Läs mer…

Låt mig få höra din historia, det finns alltid plats för ett möte i min kalender. Kontakta mig…